Основна мета методичної роботи:

«Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку як умова становлення гідного громадянина України»

Завдання методичної роботи:

1. Формування в дітей любові до рідного краю основамисталого способу життя завдяки участі у діяльності природничо-екологічногозмісту.2. Вдосконалення знань педагога про методи і прийомидіалогової взаємодії з дітьми.3. Розвиток рухової компетентності дітей дошкільного вікуяк забезпечення функціонування моделі активного рухового режиму в закладідошкільної освіти.1. Вдосконалювати роботу щодо впливу художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток і формування мовленнєвої компетенції дошкільників.
2. Спрямувати роботу педагогічного колективу з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей.
3. Розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природнього довкілля через організацію пошуково-дослідницької діяльності.
/Files/images/obrazovanie.jpg

Переваги методичної роботи безпосередньо у КЗ "ДНЗ №143":

  • Має постійний, повсякденний характер.
  • Зв’язує зміст і характер методичної роботи з проблемами, ходом і результатом реального навчально-виховного процесу, змінами в якості знань, умінь і навичок дошкільників, у рівні їх вихованості і розвиненості.
  • Дає можливість організаторам глибоко, протягом тривалого часу вивчати діяльність та особистісні якості конкретних педагогів, виявляти недоліки й утруднення в їхній діяльності, а також прогресивні тенденції: передовий досвід, педагогічне новаторство, що робить ріст педагогічної майстерності вихователя більш керованим процесом.
  • Проходить у живому, конкретному педагогічному колективі, що розвиває його єдність і згуртованість , створює сприятливі умови для роботи.
  • Надає реальну змогу кожному педагогу брати участь не тільки в реалізації готових програм підвищення кваліфікації, але і бути активним учасником у їх плануванні, розробці.
  • Безпосередньо зв’язана з навчально-виховною роботою, з конкретними дітьми, допомагає скоротити відстань між навчанням педагогів роботи по-новому та її результатами, позитивними зрушеннями в розвитку особистості дошкільника, дозволяє краще бачити й оцінювати ефективність перепідготовки кадрів.
Кiлькiсть переглядiв: 573